Bódai Műanyag Sümeg

Bódai Műanyag Sümeg
Bódai Műanyag Sümeg
Minőség
Vállalkozásunk mintegy 30 éves fennállása alatt stabil vevőkörre tett szert. Az elmúlt években a vezetőség részletesen megismerte ezen vevők igényein keresztül a speciális iparági követelményeket, a termékek minőségével és a kapcsolódó szolgáltatásokkal szembeni elvárásokat.

Vezetőségünk célja:

STABILITÁS & FLEXIBILITÁS

- Szeretnénk vevőinknek biztos beszállítói hátteret nyújtani rugalmas vállalási feltételekkel.
- Szeretnék olyan termékeket fejleszteni, amelyek gyártása, felhasználása, hulladékként történő kezelése a környezet használata szempontjából az elérhető legoptimálisabb módon oldható meg.

Mindezek szükségessé teszik a termelőeszközök, a felhasznált anyagok, a gyártási megoldások, vállalati folyamataink és munkatársaink kompetenciáinak folyamatos fejlesztését.

A BÓDAI MŰANYAG Kft. vezetősége és dolgozói elkötelezettek az élelmiszerbiztonság, a minőség és a környezetvédelem – ennek megfelelően az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és a BRC szabványok - és a mindenkor hatályos jogszabályok követelményei alapján kialakított minőségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítése iránt.

Ahogy vevőinkkel, úgy beszállítóinkkal is hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk a minőségi célkitűzések elérése érdekében. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy az általuk szállított termékek, eszközök és szolgáltatások feleljenek meg az előírt és elvárható biztonsági, minőségi és környezetvédelmi követelményeknek.

A Bódai Műanyag Kft. biztosítja, hogy minden munkatársa ismerje a Kft. minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer céljait, felépítését és megvalósításának módszereit. Minőségirányítási rendszerünk és munkavégzésünk hatékonysága lehetővé teszi, hogy a Bódai Műanyag Kft. vezetése megalapozottan vállaljon felelősséget a termékei iránt.

Számunkra a minőség világosan definiált, szabályozott, átlátható és ellenőrizhető munkafolyamatokat jelent, amelynek eredményeként biztonságos, partnereink elvárásainak megfelelő termékeket és szolgáltatást nyújthatunk, vevőink elégedettségének javítása mellett.

Minőségpolitika